Orion HST

Shandong Participants
June 20-24 2016

Front row: Jianguo Wang, Mengyuan Xiao, Anqi Li, JieYing Liu, Jin Junie, Ting Xiao, Tianwen Cao, Wang Chen, Gary Ferland, Tinggui Wang, Madhurjya P Bora, ShaoMing Hu, Lulu Fan
Second row: Ningyu Tang, Zeynan Tang, Maochun Wu, Xinyue Shi, Lin He, Wei Sun, Jithesh Vadakkumthani, Ziwei Zhang, DooSoo Yoon, Dennis Alp, Zhu Liu, Zihao Song, Xiang Ji
Third row: Shen Wang, Jingcheng Guo, Chenwei Yang, Xraods Yu, Gengyao Zhu, Ram Kesh Yadav, Shuinai Zhang, Zhen Feng Sheng, Xiang Pan, Zhichang He, Xiheng Shi, Qiguo Tian

 

This workshop is held at Shandong University at Weihai , China. The Shandong class site, participant list with interests and photos, and the workshop agenda. Talks are saved on this ftp site.

 

Groups


Emission lines in Supersoft X-ray Source, Photo

 


SALT (Slim Accretion Lighting TDE), Photo

 


Universal - Anisotropy BLR - SLIM Disk & RM, Photo

 


FlICOS Flickering Cosmic Web, Photo

 


Radiative Acceleration of Outflowing Cloud, Photo

 


FRIENDS Fe Ka Line in the Reflected spectrum of Ionized Accretion disk N'Dusty toruS, Photo

 


POEM Properies of Optical EMission lines under varied ionization conditions, Photo